Z nami bezpiecznie

Aktualne dokumenty potwierdzające działalność turystyczną Biura Podróży

 

  • Zaświadczenie Nr 16/12 o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
  • Certyfikat gwarancji ubezpieczeniowej nr. 00.779.376 wydanej przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.